Thông tin báo chí

Ekiden 2019

Ekiden 2019

Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT ( THTC ) không chỉ đứng đầu về việc kinh doanh và các dịch vụ xe mới và xe đã qua sử dụng chính hãng của Toyota. Không chỉ nâng cao chất lượng cũng như chuyên môn để ngày càng mang lại sự hài lòng của khách hàng mà còn rèn luyện thân thể và tinh thần đồng đội gắn kết mọi người lại với nhau mang lại nét văn hóa rất riêng, nét văn hóa mang tên THTC.

0944.00.88.66