Thông tin báo chí

Hội thi KAIZEN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TOÀN QUỐC 2019

Hội thi KAIZEN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TOÀN QUỐC 2019

Hội thi KAIZEN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TOÀN QUỐC 2019 do Toyota Việt Nam tổ chức ( lần thứ 1 ) không chỉ là một cuộc thi mà nó chính là điều mà Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn muốn cải tiến nhiều hơn nhằm một mục đích duy nhất là mang lại sự hài lòng TUYỆT ĐỐI đến với khách hàng.

THTCの名誉は、2019年に全国の営業活動
カイゼンコンテストで2つの賞を達成しました

0944.00.88.66